Dobrodošli

U korištenju sredstava EU mogu učestvovati apsolutno svi od vlada, do jedinica lokalne samouprave, od institucija na nivou lokalne zajednice, ministarstava do NVO i obrazovnih institucija. Trening usluga je namijenjena svim zainteresovanim institucijama i licima koja žele sveobuhvatan i temeljit način da savladaju znanja i vještine pripreme, razvoja i izrade EU grant projekata.

Financiranje od strane EU dostupno je gotovo za svako tematsko područje, od poljoprivrede do zaštite životne sredine, od ljudskih prava i civilnog društva do visoke tehnologije i bezbjednosti.

KRONAUER Consulting je najbolja opcija savjetovanja za razvoj i unapređenje kapaciteta za pripremu, razvoj i implementaciju projekata EU.

Mi smo grupacija konzultantskih agencija specijaliziranih za pružanje usluga razvoja i provedbe projekata financiranih iz fondova EU na prostoru jugoistočne Evrope sa kancelarijama u Zagrebu, Beogradu i Sarajevu.

U proteklih deset godina razvili smo jedinstven sistem usluga koji omogućuje kreiranje okruženja koje će moći aplicirati na gotovo sve dostupne pozive za projekte dostupne iz fondova EU. Temeljit pristup i kvalitetnu uslugu smo razvili tako što smo prikupili potrebe potencijalnih institucija i organizacija te na osnovu njih kreirali module i sadržaj prilagođen potrebama korisnika. Koncept trening usluga naše kompanije usmjeren je na kreiranje i razvoj sistema sa jedne strane te jačanja ljudskih kapaciteta i stvaranja preduvjeta za uspješno apliciranje na projekte EC sa druge. Korištenjem usluga treninga klijent razvija nove i jača postojeće apsorpcione kapacitete unutar sustava koji kreira kroz našu uslugu. Na ovaj način klijent stvara preduvjete da vodi i upravlja sustavom osposobljenim za povlačenje sredstava iz EU fondova koji je baziran na strategijama, politikama i akcionim planovima, a koji su u skladu sa potrebama lokalne zajednice i prioritetima definiranim od strane EU.