Goran Žeravčić

Gospodin Žeravčić je direktor Kronauer Consulting doo Sarajevo i Predsjednik uprave Kronauer Consulting Group i doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu sa doktorskom disertacijom “Uloga civilnog društva u procesu stabilizacije I pridruživanja u zemljama Zapadnog Balkana”. Gospodin Žeravčić je magistrirao na fakultetu Političkih znanosti u Zagrebu i ima dugogodišnje iskustvo u provođenju znanstvenih i društvenih istraživanja. Gospodin Žeravčić je učestvovao bilo kao vođa ili kao član trening tima u preko 40 različitih treninga u proteklih 5 godina iz oblasti EU integracija, razvoja apsorpcionoih kapaciteta loklanih zajednica i nepofitnog sektora za povlačenje EU fondova, jačanja dijloga vlasti i civilnog društva, itd. Gospodin Žeravčić ima više od 25 godina radnog iskustva na polju obrazovanja odraslih kroz treninge i mentoring a vezanih za pripremu, razvoj i implementaciju EU grant projekata. Takođe, za potrebe Delegacije EU u BiH gospodin Goran Žeravčić je bio angažovan i kao ocjenjivač projekata u okviru programa EIDHR i Civli Society Facility.