Financije za nefinancijaše

Kome je trening namjenjen?

Trening program je namijenjen vlasnicima i menadžerima koji se na sustavan i praktičan način upoznati s osnovama računovodstva i financija, visokom i srednjem menadžmentu profitnih i neprofitnih organizacija koji upravlja resursima poduzeća, menadžmentu nefinancijskih odjela (prodaja, marketing, nabava i dr.) koji žele steći osnovna znanja iz područja računovodstva i financija.

Ciljevi treninga

Cilj je upoznati polaznike sa znanjima iz područja ekonomike poslovanja koja omogućuju razumijevanje i pravilno korištenje podataka i informacija iz područja financija i računovodstva i donošenje odluka vezanih za ta poslovna područja. Polaznici će naučiti kako koristiti podatke iz temeljnih financijskih izvješća, kako ih promatrati, analizirati i očitavati, te pretvarati u korisne informacije za potrebe upravljanja, operativnog djelovanja i unaprjeđenja organizacije i procesa. Trening obuhvaća edukaciju o ulozi poslovne funkcije „financije” u organizaciji, razlikama između „financija” i „računovodstva”, poznavanja temeljnih financijskih izvješća kao izvora važnih podataka i informacija, njihovo očitavanje i vrednovanje poslovanja financijskim pokazateljima, uspoređivanje s konkurentima, ocjenjivanje komercijalnog potencijala i boniteta kupaca.

Predavač: Nikola Nikšić

Sadržaj trening programa

 • knjigovodstvo, financijsko i menadžersko računovodstvo
 • načela, pravila, pravne norme i zakoni kojima se uređuje financijsko računovodstveno poslovanje
 • uloga poslovnih funkcija „financije“ i „računovodstvo“ u poduzetničkim organizacijama, vođenje poslovnih knjiga i evidencija te izvještavanje
 • sadržaj temeljnih financijskih izvješća
  • račun dobiti i gubitka
  • bilanca stanja
  • izvješće o novčanom tijeku
  • bilješke
  • obračun poreza na dobit
 • osnovni financijski pokazatelji poslovanja
 • ekonomske analize (segmentacija tržišta, analiza konkurencije…)
 • ocjenjivanje komercijalnog potencijala, boniteta, procjena financijskih rizika

KONTAKTIRAJTE NAS