Poslovni modeli po industrijama

Kome je trening namjenjen?

Trening program je namijenjen menadžerima, direktorima i članovima uprave.

Ciljevi treninga

Nakon treninga polaznici će znati navesti specifičnosti poslovanja pojedine industrije. Također će moći će identificirati ključne pozicije u izvještajima pojedine industrije i poslovne aktivnosti koje na njih najviše utječu te prepoznati ključne vanjske čimbenike uspjeha pojedine industrije.

Predavač: Nikola Nikšić

Sadržaj trening programa

  • dostupnost i vrijednost informacija u digitalnom post-industrijskom dobu (izvori, tehnike prikupljanja i bilježenja)
  • analize eksternog okruženja (PESTLE, zrelost gospodarske grane, ETOP, …)
  • analiza konkurentskih čimbenika u djelatnosti
  • analiza dionika
  • analiza lanca vrijednosti
  • SWOT (sučeljavanje i procjena odnosa informacija o internom i eksternom okruženju)
  • analiza konkurencije, benchmarking
  • procjena strateškog izbora (ocjena ograničavajućih čimbenika i kriterija odabira strategije)
  • analiza trendova, performansi i referentnih vrijednosti pokazatelja za pojedine djelatnosti.

KONTAKTIRAJTE NAS