Restrukturiranje

Kome je trening namjenjen?

Trening je namijenjena vlasnicima (osnivačima), visokom i srednjem menadžmentu, kontrolerima, specijalistima za planiranje, ključnom osoblju.

Ciljevi treninga

Tijekom trening programa, kroz praktične primjere i timske vježbe, polaznici će se upoznati s prednostima i nedostatcima procesa restrukturiranja. Trening pokriva tehnike i alate za planiranje i provedbu kvalitativnih poboljšanja u strukturi upravljanja, odluke o investiranju, financiranju i raspodjeli, odluke o uvođenju inovacija, novih tehnologija i proizvoda, njihovoj promociji, prodaji i novim pristupima u odnosu prema kupcima.

Predavač: Nikola Nikšić

Sadržaj trening programa

 • analiza trendova globalne i lokalne ekonomije
 • reaktivno (operativno i financijsko) i pro-aktivno restrukturiranje (strateško)
 • unapređivanje likvidnosti i kvalitete novčanog toka („žetva“ – ubrzavanje naplate potraživanja i prodaje zaliha, reprogramiranje dugova, promjene u strukturi kapitala, prodaja neproduktivne dugoročne imovine, novi izvori financiranja)
 • optimiziranje procesa, lanca vrijednosti i organizacijske strukture, portfelja proizvoda i usluga
 • kreiranje novog „pobjedničkog“ portfelja proizvoda i usluga, odabir tržišta
 • proces provedbe restrukturiranja (plan – do – check – act)
 • analize postojećeg i željenog stanja, procjene rizika
 • vrednovanje učinaka restrukturiranja materijalnim i nematerijalnim pokazateljima
 • strategija plavog oceana i transformacija menadžmenta.

Praktični dio sastoji se od vježbi koje se provode radom u timovima te se uradci prezentiraju i uspoređuju u formi dijaloga:

 1. Inicijalna ocjena organizacijske izvrsnosti po EFQM konceptu mjerenja (RADAR)
 2. Financijska analiza odabranog poslovnog subjekta
 3. Analiza krivulje vrijednosti
 4. Analiza tržišnog udjela i potencijala rasta.

KONTAKTIRAJTE NAS