Leadership

Uspješno vođenje tima

Više

Vođenje tima- napredne vještine

Više

Organizirani menadžer

Više

Situacijsko vođenje

Više

Timski rad i motivacija

Više

Timska inovativnost i kreativnost

Više

Vođenje 'problematičnih' osoba

Više

Coaching kao alat u vođenju I

Više

Coaching kao alat u vođenju II

Više

Vođenje (polu)godišnjih razgovora i formalni feedback

Više

Učinkovito mentorstvo

Više

Organiziranje i vođenje sastanaka

Više

Strateško planiranje

Više