Vođenje (polu)godišnjih razgovora i formalni feedback

Kome je trening namjenjen?

Ciljana skupina su voditelji na svim organizacijskim razinama i svi koji su u poziciji davanja povratnih informacija drugima za njihov učinak. Ukoliko i u Vašoj organizaciji, uz uobičajene razgovore s timovima i pojedincima, postoji sustav (polu)godišnjih razgovora koji ne ostvaruju svoje prave ciljeve, iza kojih nema sustavnog razvoja i skoka u motivaciji, već se provode samo formalno i u žurbi, od strane voditelja koji nemaju potrebna znanja i vještine, ovo je radionica baš za Vaše djelatnike, kao i interne trenere.

Ciljevi treninga

Osnovni cilj treninga je voditeljima osvijestiti važnost i korist od kvalitetnih razvojnih razgovora s djelatnicima te podići njihovu kompetentnost u ključnim domenama praćenja te komentiranja učinka i razvoja djelatnika, kao i prikladnog odgovaranja na reakcije djelatnika. Voditelji će naučiti i temeljne modele postavljanja ciljeva, kako bi svaki njihov razgovor s djelatnikom (na tjednoj, mjesečnoj ili godišnjoj bazi) rezultirao konkretnim zadacima i napretkom. Dodatni je cilj podići svijest o svrsi (uvođenja) sustava za procjene kompetencija i učinka djelatnika, te ih osnažiti u vlastitom radu na tom polju (kako analizirati, kako definirati prioritete i potrebe, kako opažati).

Predavač: Mladen Jančić

Sadržaj trening programa

 • uloga voditelja – osvještavanje domena i njihove važnosti
 • sustavan i aktivan rad s ljudima – Kako se motivirati, pripremiti i osigurati vrijeme?
 • praćenje rezultata djelatnika i razvojni razgovor – faze
 • procjena kompetencija i učinka – podizanje objektivnosti
 • priprema za razvojni razgovor i davanje povratne informacije o učinku i status
 • otvaranje razgovora – tehnike, načini, pristup
 • traženje mišljenja, ideja i želja druge strane – kako?
 • prenošenje ključnih poruka – feedback metode
 • konstruktivno vođenje razgovora – vještine – vježbe
 • Kako odgovoriti na moguće reakcije djelatnika?
 • Kako tražiti i dobiti feedback od djelatnika?
 • pregovaračke vještine za (polu)godišnji razgovor
 • modeli postavljanja ciljeva – temelji za uspjeh
 • definiranje početnih koraka za praćenje
 • motivacija na akciju i zaključivanje razgovora
 • follow-up procesi.

KONTAKTIRAJTE NAS