Vođenje tima- napredne vještine

Kome je trening namjenjen?

Program je namijenjen voditeljima i menadžerima koji već imaju iskustva u vođenju tima, odjela ili tvrtke, odnosno osobama koje već posjeduju temeljna znanja i vještine iz domene vođenja ljudi (navedene u opisu trening „Uspješno vođenje tima”).

Trening je prilika za provjeru postojećih kompetencija, te njihovo proširenje specifičnim znanjima i konkretnim tehnikama situacijskog vođenja, voditeljske komunikacije, motivacije, coachinga i rješavanja problema u timu – odjelu.

Ciljevi treninga

Cilj treninga je pružiti voditeljima sigurnost u postojeća znanja i vještine, proširiti ih i podići njihovo samopouzdanje u voditeljskoj ulozi kroz usvajanje vještina potrebnih za dugoročni voditeljski uspjeh. Naglasak je na vrlo konkretnim voditeljskim vještinama – od delegiranja, coachinga, preko domene razvoja međusobno različitih članova tima, do komentiranja učinka i kvalitetnog motiviranja tima.

Predavač: Mladen Jančić

Sadržaj trening programa

 • situacijsko vodstvo – pristup za vođenje tima i pojedinaca
 • stilovi ponašanja/vodstva – Što voditeljima stoji na raspolaganju i do čega vodi?
 • aspekti razvoja djelatnika i veza s ponašanjem voditelja
 • određivanje stila vođenja odgovarajućeg za okolnosti/ciljeve
 • korekcija razina spremnosti djelatnika
 • samoprocjena i analiza rezultata sudionika – implikacije – osobni ciljevi i plan za budući rad s članovima tima
 • coaching kao stil vođenja (kompetentnih) ljudi i razvojni alat
 • struktura i smisao coaching pristupa u vođenju ljudi u timu
 • GROW coaching model – uvod
 • demo-coaching i coaching razgovori sudionika
 • timska klima i kultura – važnost i utjecaj na atmosferu, motivaciju i poslovne rezultate
 • graditi samostalne i odgovorne djelatnike – sustavni razvoj, iznošenje očekivanja, delegiranje zadataka i kvalitetna pitanja
 • napredni modeli davanja povratne informacije – 4 koraka – višesmjerni, svakodnevni feedback za željenu promjenu
 • pohvala kao nezamjenjiv razvojni i motivacijski alat – samo onda kada je kvalitetno oblikovana
 • vođenje i motivacija „teških” djelatnika – ključne smjernice za analizu, komunikaciju i ponašanje
 • asertivni pristup i fleksibilno ponašanje voditelja – put do željenih odnosa s nadređenima i podređenima
 • napredne komunikacijske vještine za vođenje i motivaciju – komunikacijski kvadrat, setiranje komunikacije, „yes-set” i hijerarhija pojmova
 • postavljanje vlastitih konkretnih ciljeva za voditeljski rad.

KONTAKTIRAJTE NAS