Kako izbjeći uobičajene greške u vođenju projekata?

Kome je trening namjenjen?

Trening je namijenjen projektnim menadžerima (i svima koji rade taj posao, a ne nazivaju se nužno tako).

Ciljevi treninga

Da bi projekti bili uspješni trebaju biti izvedeni na dobar način, s adekvatnom pripremom, analizom, provedbom i praćenjem. U praksi to ne bude uvijek tako. Pogreške se najčešće mogu spriječiti jer dobre prakse definiraju što treba, a što nije poželjno. Upravo zato će polaznici proći kroz česte pogreške u pristupu organizaciji projekta i kroz standarde projektne metodologije naučiti najbolje načine kako bi ih mogli spriječiti, a ne liječiti.

Predavač: Ivana Štulić

Sadržaj trening programa

  • Što sve smatramo projektom?
  • Koji je najbolji, a koji nagori scenarij za vaš projekt?
  • Gdje uvijek griješimo, a gdje ponekad griješimo?
  • učinkovite strategije za prevenciju grešaka
  • Kakvu ulogu igraju voditelj, a kakve članovi tima?
  • životni ciklus projekta i njegove faze
  • transparentno komuniciranje
  • Kako spasiti projekt kad se i dogodi pogreška?
  • Kad je sve gotovo, vrijeme je za slavlje… ili?

KONTAKTIRAJTE NAS