Uspješno upravljanje promjenama u organizaciji

Kome je trening namjenjen?

Trening program je namijenjen menadžmentu, voditeljima svih razina i svima od kojih se očekuje aktivno sudjelovanje u osmišljavanju, provedbi i evaluaciji promjena i prvenstveno u njihovom komuniciranju i osiguranju provedbe.

Ciljevi treninga

Cilj programa je podići svijest o neizbježnosti promjena i važnosti proaktivnog djelovanja, prepoznavanja potreba za promjenom, sustavnog vođenja temeljnih procesa (uključivanja drugih i oblikovanja promjena, njihove implementacije i osiguravanja da one uistinu zažive). Polaznici će kroz brojne vježbe i studije slučaja biti osnaženi novim znanjima i vještinama potrebnima za konstruktivno upravljanje promjenama i njihovim posljedicama i to posebno u kontekstu komunikacije s drugima na tom putu.

Predavač: Ivana Štulić

Sadržaj trening programa

 • definicija promjene i njezine današnje konotacije
 • osobna i organizacijska svijest o promjenama
 • (su)dionici promjene («stakeholders») – identifikacija i suradnja
 • promjena – Prisilna i krizna ili sustavna i planirana?
 • Kako prepoznati potrebu za promjenom?
 • razumijevanje različitih psiholoških stanja i reakcija na promjene
 • osvješćivanje faktora koji utječu na otpore promjenama
 • razlika između promjene i transformacije
 • 4 faze svake promjene: zadovoljstvo, negiranje, kaos i inspiracija
 • prepoznavanje osobne pozicije i planiranje akcije za upravljanje promjenama na osobnom nivou
 • psihologija i neuroznanost promjene – Otpor i svladavanje?
 • zona udobnosti i postojeći rezultati vs. ciljana i kvalitetno vođena promjena
 • jasan cilj promjene – polazišna točka
 • načini podizanja svijesti o promjeni (konkretni slučajevi)
 • želja za sudjelovanjem u promjeni – Kako je poticati?
 • konkretna znanja i vještine provedbe promjene
 • tehnike za rad na poslovnoj (strukturne promjene, procesi) i ljudskoj (uključivanje, motiviranje) dimenziji promjene
 • sposobnosti primjene novih znanja, vještina i procesa
 • Kako osigurati da promjena zaživi i opstane?
 • Što možemo naučiti od drugih? – primjeri poslovnih promjena
 • prepreke promjenama – osobne, organizacijske i okolinske
 • plan za vlastiti razvoj u području upravljanja promjenama.

KONTAKTIRAJTE NAS