Prodaja i pregovaranje

Želite li uspješno prodavati? (osnovni program)

Više

Želite li uspješno prodavati? (napredni program)

Više

Šta trebate znati o pregovaranju?

Više

Učinkovito poslovno pregovaranje

Više

Napredno poslovno pregovaranje

Više

Prodajna prezentacija u 20 minuta: zašto baš mi?

Više

Psihologija kupovine i aktivna prodaja

Više

Ugovaranje poslovnih sastanaka putem telefona

Više

Konzultativna teleprodaja

Više

Najčešći prigovori u prodajii kako njima upravljati

Više

Telemarketing

Više

Upravljanje ključnim kupcima

Više

Kako se odnositi prema kupcima?

Više

Vještine utjecaja za menadžere/prodavače u prodaji

Više

Priprema prodajnog sastanka

Više

Upravljanje podacima o kupcima

Više