Napredno poslovno pregovaranje

Kome je trening namjenjen?

Trening program je namijenjen voditeljima odjela, direktorima poduzeća, članovima uprave. Preporučuje se da su polaznici prethodno usvojili osnovna pregovaračka znanja i vještine koje se obrađuju na radionici “Učinkovito poslovno pregovaranje I.”, ili da imaju značajno iskustvo iz oblasti pregovaranja.

Ciljevi treninga

Polaznici će na treningu biti upoznati sa naprednim pregovaračkim vještinama koje će im omogućiti sofisticirani pristup pregovaračkom procesu, mapiranje sugovornika, te analizu arhitekture pregovaračkog procesa.

Predavač: Mladen Jančić

Sadržaj trening programa

  • rezime osnovnih pregovaračkih vještina
  • timsko/grupno pregovaranje
  • koalicije
  • internacionalno pregovaranje
  • krizno pregovaranje
  • 3D pregovaranje
  • generacijsko pregovaranje
  • emocionalna inteligencija u pregovaranju
  • tehnike zrcaljenja i uokviravanja (mirroring/reframing)
  • tri modela mapiranja sugovornika u pregovaranju.

KONTAKTIRAJTE NAS