Ugovaranje poslovnih sastanaka putem telefona

Kome je trening namjenjen?

Trening program je namijenjen svima koji pokušavaju u svoje ime ili za potrebe drugih ugovoriti prodajni sastanak, prodajnom i kontakt osoblju i administrativnim djelatnicima koji imaju ulogu posrednika u ugovaranju poslovnih susreta.

Ciljevi treninga

Cilj treninga je ovladati osnovnim tehnikama telefonske prodaje, unaprijediti tele-ton, kao i ukazati na najčešće greške u telefonskoj prodaji i rješenja za sve uobičajene prepreke u ugovaranju sastanaka.

Predavač: Mladen Jančić

Sadržaj trening programa

 • faktori koji utječu na telefonsku prodaju
 • sprecifičnosti telefonskog načina komuniciranja
 • stres i telefon
 • ljudski faktor
 • ton i unapređivanje tele-tona
 • primjeri tele-tona
 • upravljanje konverzacijom
 • slušanje
 • tipovi pitanja
 • planiranje cold-call-a
 • tele-skripta
 • primjeri outbound prodajnih razgovora – ugovoranje sastanaka
 • rješavanje primjedbi u telefonskoj prodaji.

KONTAKTIRAJTE NAS